Unikum är byggt för att automatiskt synkroniseras med användaruppgifter från kommunens övriga system via metakatalog eller annat synkroniseringsnav. Det finns många fördelar med en automatisk synkronisering, t ex minskad manuell administration i Unikum, ökad informationssäkerhet och högre datakvalitet.


Det finns en färdig synkroniseringslösning Unikum Connect Synk som är ett smidigt och kostnadseffektivt alternativ. Det är också möjligt för kommuner som tillgång till kompetens kring Identity Management och Metakataloger att själva bygga synkroniseringslösningen kring sin befintliga metakatalog. Här kan du som är systemadministratör eller arbetar med integration läsa mer om hur det går till.


Läs mer här

  1. System som kopplas ihop
  2. Unikums användarmodell

 3. Förberdelser inför autosynk

 3a. Mappning mellan Unikum och i övriga system

 3b. Skapa totalfiler och ändringsfiler - "deltan"

4. Steg för steg i synkprocessen

5. Hur gör andra kommuner - 2 exempel

6. Projektplan

7. Beställ autosynkprojekt

8. Checklistor och testprotokoll