I Unikum skiljer vi på rollen pedagog/lärare och rollen mentor. Du kan vara både pedagog/lärare och mentor på samma gång. Lärarrollen har du i relation till en eller flera grupper och klasser. Du kan t.ex. vara "lärare i Klass 5A",  "pedagog för Isbjörnarna" eller "Lärare i Spanska B". Mentrorsrollen har du i relation till en eller flera barn/elever. Du kan t.ex. vara "mentor för Kalle Andersson och Lisa Svensson".Ofta är en klasslärare mentor för alla eleverna i en klass, eller en pedagog mentor för sina ansvarsbarn men ibland är mentorskapet uppdelat på flera pedagoger/lärare.

Mentorn är den som hanterar hela processen runt utvecklingssamtalet d.v.s. förbereder genom att dela ut underlag, bjuda in föräldrar, boka tid, genomföra samtalet samt dokumentera överenskommelser.


Mentorsgrupp på startsidan skapas vid koppling som mentor till barn/elev

När man kopplas in som mentor till ett eller flera barn/elever skapas en gul grupp "Min mentorsgrupp" för att göra de enklare att hitta dem inför hantering av processen runt utvecklingssamtalet.Alla pedagoger/lärare som är relaterade till barnet/eleven kan skriva i utvecklingsplanen men för att kunna utföra det en pedagog/lärare i övrigt gör behöver de också läggas in som pedagoger/lärare i gruppen/klassen, det räcker inte med att bara vara mentor. 


Se vilka som är lärare/pedagoger i en grupp/klass

På gruppens startsida ser man tydligt vilka som är kopplade som pedagoger/lärare till gruppen. Här visas dock inte vem som är mentor för vilket barn.