Under fliken Kunskaper visas elevens aktuella bedömningar men här finns också ett arkiv med alla tidigare bedömningar. Man kan se antingen historik över ett enskilt ämne eller terminsvis tillbaka i tiden för alla ämnen.


Se elevens arkiv med bedömningar i alla ämnen

  • Gå till elevens startsida och fliken Kunskaper.
  • Gå till elevvyn.
  • Välj önskad period.
Se elevens arkiv med bedömningar i ett ämne

  • Gå till elevens startsida och fliken Kunskaper.
  • Gå till elevvyn.
  • Välj ämne.
  • Klicka sen på Arkivet så får du fram en lista med tidigare bedömningar samt datum och vem som gjort dem. För att se bedömningarna med kommentarer, klicka på önskad bedömning i arkivet.
Notera! Underlag sparas inte med gamla bedömningar i arkivet. Däremot arkiveras tabellen som hör ihop med bedömningen så att man kan se hur långt eleven nått vid tillfället då bedömningen gjordes. Även eventuella kommentarer i tabellen finns arkiverade.