Om du klickar på en avdelning/klass där du har behörighet (som vårdnadshavare, personal eller elev) hamnar du på översikten men kan klicka på "Kontaktlista" för att se kontaktuppgifter till medlemmarna i gruppen/klassen.


Är du pedagog på avdelningen/klassen ser du först gruppens startsida som visar vilka barn/elever och pedagoger som finns i gruppen, och får sedan välja Kontaktlista.
Se till att hålla dina egna kontaktuppgifter uppdaterade själv, så är listan alltid aktuell, och listan kan självklart skrivas ut.