Ja, dokumentationen i Unikum är säkert lagrad. Dessutom så är informationen krypterad när den skickas över internet, precis som för internetbanker. Datorerna som informationen lagras i står i väl bevakade och skyddade driftcentraler, placerade i Sverige. Systemen övervakas dygnet runt av professionell driftspersonal och säkerhetslagring av informationen sker löpande. Säkerhetskopior av informationen förs löpande över till driftcentral på annan ort. Systemen är skyddade av brandväggar.Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att ha ett bra lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra.