Datainspektionen är en myndighet som arbetar med att sätta upp regler för och ge råd kring behandlingen av personuppgifter, så att enskilda individers personliga integritet skyddas.

En kommun är i detta sammanhang Personuppgiftsansvarig (PuA), och Unikum är Persounppgiftsbiträde (PuB). Kommunen skall som Personuppgiftsansvarig göra bland annat följande när de vill använda e-tjänster som Unikum:

  • Göra laglighetskontroll, så att hanteringen av personuppgifter får göras på det sätt som är tänkt.
  • Göra risk- och sårbarhetsanalys, för att avgöra säkerhetsniåver och andra åtgärder.
  • Teckna Personuppgiftsbiträdesavtal, där ansvar regleras.
  • Kontroll av personuppgiftsbiträde för att säkra att överenskommelser följs.
  • Säkra att uppgifterna hanteras i EU/EES eller på annat sätt ansluter till de så kallade Privacy Shield-principerna.


Personuppgiftslagen och molntjänster


Varför används personnummer?

Där kraven på säkerhet och integritet är höga används ofta personnummer. Det gäller t.ex i bankers eller försäkringskassans internettjänster, i din skola och i Unikum. Personnummer används idag i alla skolor i landet för att identifiera de elever som går i skolan, och för att även identifiera vårdnadshavare korrekt, särskilt när det kan finnas vårdnadstvister.


Informationssäkerheten högre om personnummer används, av flera skäl: vi kan eliminera risken att två personer som heter samma sak blandas ihop, ta bort risken att en person läggs in på två ställen vilket orsakar problem för användaren och ger säkerhetsproblem med dubbla identiteter och lösenord. Vi kan också ta bort risken för felaktig koppling till kommunens elevregister, och göra det möjligt för barn/elever att få dokumentation samlad för hela sin skolgång. 


Personuppgifterna tex personnummer visas inte för övriga användare, dessa används bara av administratörer för identifiering och för automatisk synkronisering av data med andra system.


För de som vill öka säkerheten ytterligare genom att använda inloggning med e-ID så är dessutom personnummer ett krav.