Unikum rekommenderar ej att man lägger in elever med skyddad identitet i Unikum. Detta för att minimera antalet system där det finns info om dessa personer. Detta innebär ett merjobb för skolan då dokumentationen för dessa barn/elever behöver hanteras på annat sätt samt vårdnadshavare med skyddad identitet få informationen på papper istället.

Personer med skyddad identitet läggs aldrig in per automatik via s.k. autosynk utan detta behöver alltid skötas manuellt i förekommande fall.


Det är upp till varje kommun vilka regler och rutiner som finns för att hantera detta så om du är osäker, vänd dig till ansvarig på kommunen.