Många vill ha en speciell grupp för bara personal, arbetslaget eller liknande så att man t ex kan använda Lärloggen och kommunicera utan risk för att det syns för någon annan. Det är enkelt att skapa en sådan grupp, skoladmin kan göra det på samma sätt som övriga grupper/klasser skapas. Viktigt att tänka på:


  • Personalen ska hämtas in som personal (lärare/pedagoger)
  • Gruppen ska inte ha någon skolform.

 


Notera! Vill man arbeta med medarbetarsamtal gör man inte det i personalgruppen utan det sker på annat sätt. Dessa ska inte kombineras.

Skolformen man använder för material till medarbetarsamtal heter "Medarbetarsamtal" och den skolformen ska endast användas just till medarbetarsamtal.


Om medarbetarsamtal i Unikum


Personalgrupp med personal från flera skolor

Om det finns behov av en grupp med all personal i ett skolområde, alla rektorer eller andra liknande grupper med personal från flera olika förskolor/skolor ska dessa INTE läggas i någon av de ordinarie skolorna.


Kommunadmin gör följande:

  • Skapar en ny "skola" och döp till t.ex Gemensamt i "kommun X"
  • Skapa önskade grupper i den för t.ex "Rektorer i område 1", "Personal grundsärskolan", "Ämneslag matematik" et.c. 
  • Hämta in personal från respektive skola/förskola i grupperna. Dessa ska alltid hämtas in som personal (med undantag för medarbetargrupper).


När det är klart kommer den nya "Skolan" och grupper man tillhör att visas på var och ens startsida.