Som alternativ eller komplement till Analys och Reflektion i en enskild planering kan man istället skapa ett Blogginlägg i en Personalgrupp och använda för utvärdering av ett eller flera arbetsområden. I detta fall kanman koppla in de planeringar utvärderingen berör så att det blir enkelt att hitta beskrivningar och underlag direkt ifrån Blogginlägget.


Skapa Blogginlägg för Reflektion och Analys

  • Gå till din Personalgrupp (eller annan grupp du vill ha utvärderingen i)
  • Klicka på Blogg.
  • Skapa ett nytt Blogginlägg som du väljer att visa endast för personal. (Ligger det i en vanlig grupp kan ju annars vårdnadshavare ta del av innehållet. I Personalgruppen finns bara personal så här är det inte lika kritiskt att man väljer rätt målgrupp men välj bara personal ändå.)
  • Klicka på Välj material och koppla till de aktuella planeringarna.
  • Spara.