Den här ckecklistan är ett hjälpdokument för både kommunen/organisationen, skolan och mentor/klasslärare i förberedelser för att bjuda in föräldrar i Unikum.

Att noggranna förberedelser görs är kritiskt för att föräldrar ska få önskad nytta av verktygen och kunna bli delaktiga och bättre förberedda inför utvecklingssamtal m.m.


Checklista introducera vårdnadshavare