Den som är administratör kan på varje förskola/skola lägga in länkar på personalens och elevernas startsidor till externa verktyg, tex e-post, Office365, frånvaro m.m.  

Syftet är att det ska bli lättare att navigera mellan olika system. 

Det går att dela ut max 6 verktyg/roll och skola men det går också att sätta verktyg för enskilda grupper om tex en klass vill länka till sin klassida på webben, sin blogg, schema eller liknande.


  • Gå till förskolans/skolans startsida.
  • Klicka på skiftnyckeln.
  • Klicka på fliken Verktyg.
  • Välj verktyg/tjänst för aktuell roll genom att använda rullningslisten.
  • Skriv in den aktuella adressen till verktyget/tjänsten.

 
Notera! Om det önskade verktyget/tjänsten ej finns, kan man använda alternativet Annat från rullningslisten.
Tips! Det går att ändra det förvalda namnet till något eget.


 Exempel på startsida för elev med Verktyget Närvaro. (Även vårdnadshavare kommer åt länken via elevens startsida)Exempel på startsida för personal med verktygslänk till Google drive och Närvaro.En viktig förutsättning för att det ska gå smidigt är att kommunen har en gemensam inloggningslösning så att man per automatik loggas in till alla system via en och samma inloggning.