Information och rutiner runt gallring vänder sig till kommunen. Har du som användare frågor om detta hänvisar vi dig till skolan för mer information om hur arkivering och gallring hanteras i din skola/kommun.


Varje kommun är själva ansvariga för uppgifter som lagras av  kommunens användare i Unikum. Olika kommuner har olika riktlinjer för hur länge material arkiveras och när det ska gallras. Detta regleras i en dokumenthanteringsplan. Det är vanligtvis kommunens nämnd som beslutar om vad som skall arkiveras och när det skall gallras.

Arkivering av barn- och elevdokumentation i Unikum sker automatiskt. 


Gallring sker på olika sätt beroende på avtal. 

Kommuner/friskolekedjor utan gallringsavtal kan beställa "avancerad gallring" enligt info nedan.

Med Arkiv Start eller Arkiv Flex kan kommunen gallra med förinställd gallringsprofil, s.k. standardgallring.


Beställ Arkiv Start eller Arkiv Flex via Unikum kundstöd.


Standardgallring.

Detta innebär att en gallringsprofil bestäms och ställs in inne i Unikum-tjänsten. Kommunen/friskolekedjan gallrar sedan när så önskas med förvald gallringsprofil.  


Exempel på gallringsprofilAvancerad gallring.


Rutin för avancerad gallring

Beställningsblankett för avancerad gallring (kommer snart, kontakta kundstöd tills vidare om du vill beställa.)