Den som är administratör kan se och ändra i fliken Relationer för de personer som finns i "sin admindomän", dvs förskolan/skolan eller kommunen/organisationen. Man hittar fliken Relationer när man står på personen det gäller, och sedan klickar på den lilla skiftnyckeln till höger.Nedan ser man att Mia är elev i en klass och en skola, hon har en mentor samt en vårdnadshavare.


Nedan ser man att Olle är lärare i ett par klasser och en skola, samt att han är mentor för ett antal elever.


Den som är administratör kan både ta bort och lägga till kopplingar för personer via relationsfliken.

Notera! Om kommunen/organisationen har en automatisk synkronisering ska man inte göra manuella ändringar för personer som hanteras av den.