Ett viktigt användningsområde för verktyget stödinsatser är att du som skolledare eller förvaltningschef ska kunna få god överblick över elevernas kunskapsresultat, insatsbehov och insatser.
Det finns därför tydliga översikter på alla nivåer, och vem som ser vad beror på roll och behörighet i systemet.
Som förvaltningschef ser du översikter på alla nivåer, och som rektor ser du översikt för din skola.


Rektor kan även gå ner på klass eller indivinivå och se översikter och detaljer, här är ett exempel på klassöversikt


Översikt Stödinsatser för hela kommunen

Denna översikt kan ses av behörig kommunadmin och kommunobservatör. Här finns förutom det som finns i översikt för skola och grupp även en summering av totalt antal extra anpassningar, pågående utredningar och aktiva åtgärdsprogram. För att se vilka elever som har vad behöver man klicka vidare ner på enskild skola, grupp och elev.
Översikt Stödinsatser för hela skolan
Översikt Stödinsatser för en klass/grupp