För att det ska vara lätt att ha koll på hur samtalsprocessen flyter på inom kommunen och de olika enheterna och grupperna så finns det en översikt för varje nivå som visar hur det går.


Översikten visar:

  • Hur många barn/elever som har en samtalsmall tilldelad
  • När det gjordes dvs om den är aktuell eller "gammal"
  • Om den är "aktiv" vilket betyder att det skrivs i underlaget. (Det är inte alltid det som är det viktiga då en hel del dokumentation kan hämtas in och visas) så ta den med en nypa salt beroende på era arbetssätt.
  • Om samtalet är genomfört.
Kommunöversikt exempel:
Färskhets-diagrammen visar hur många barn/elever/medarbetare som har ett underlag som är "färskt" - alltså skapades det senaste halvåret. De visar också hur stor del av de färska underlagen som är överenskomna. Aktivitetsdiagrammen visar hur mycket som skrivs i samtalsmallens sidor.

  • Grön tårtbit - Samtalet är genomfört
  • Gul tårtbit - Samtalsunderlaget är tilldelat för 1-8 månader sedan.
  • Röd tårtbit - Samtalsunderlaget är tilldelat för mer än 8 månader sedan.


Skolöversikt exempel: I exemplet ovan har det troligen varit samtal för ett tag sen och därför ingen aktivitet dvs inget skrivit i mallarna de senaste 90 dagarna. 


Samtalsöversikt för grupp/klass
På gruppnivå visas en lista med de enskilda barnen/eleverna och status för deras individuella samtalsprocess.

Här visas även datum och plats för samtalet om den funktionen används samt om det finns överenskommelser (siffran inom parentes i "Efter samtalet")

Röd liten prick betyder att det finns något nyt som jag som är inloggad och behörig ej har läst.


Mer om samtalsprocessen förskola

Mer om samtalsprocessen grundskola/gymnasium