Samtalsöversikten är till för att man enkelt ska få överblick över det som är aktuellt för eleven inför ett utvecklingssamtal. Här visas också aktuella överenskommelser, noteringar m.m.


Exempel på samtalsöversikt från förskolan.
Längst upp visas en så kallad stegstapel (den gröna linjen) som visar var i själva processen man befinner sig och det är där mentor/förälder för processen vidare och framåt.

Lite längre ner har man möjlighet att ange en tid och plats samt skicka inbjudan till föräldrarna.

Under Förberedelser inför samtal visas de flikar / möjligheter till dokumentation som finns i samtalsunderlaget.

Under Jag vill visa ... kan pedagogerna lyfta fram önskad dokumentation för barnet.

Under Framåtsyftande planering visas ev de aktuella överenskommelserna för det nuvarande samtalet samt ev överenskommelser från tidigare samtal.

Under Noteringar visas ev övriga noteringar som pedagog och föräldrarna gjort.Exempel på samtalsöversikt från grundskolan.
Längst upp visas en så kallad stegstapel (den gröna linjen) som visar var i själva processen man befinner sig och det är där mentor/förälder för processen vidare och framåt.

Lite längre ner har man möjlighet att ange en tid och plats samt skicka inbjudan till föräldrarna.
Under Förberedelser inför samtal visas de flikar / möjligheter till dokumentation som finns i samtalsunderlaget.
Under Jag vill visa … kan eleven/pedagogerna lyfta fram önskad dokumentation.
Under Kunskaper visas de aktuella kunskapsbedömningarna.
Under Framåtsyftande planering visas ev de aktuella överenskommelserna för det nuvarande samtalet samt ev överenskommelser från tidigare samtal.
Under Förslag på skolans insatser visas ev dokumenterade insatser som man anser att skolan ska/kan göra.
Under Noteringar visas ev övriga noteringar som pedagog, elever och föräldrarna gjort.