Det händer att barn/elever byter grupp/klass och då måste man administrera detta i Unikum (om man inte har en automatisk synkronisering som sköter detta. Har man synk får man inte göra detta manuellt).


Fytta barn /elev till annan grupp/klass


Steg 1 - Lägg till barnet i den nya gruppen/avdelningen
 • Gå till gruppen som personen ska flytta TILL
 • Klicka på Skiftnyckeln - Relationer och välj rätt roll
 • Klicka på knappen Hämta 
 • Bocka för de barn som ska hämtas in i gruppen.
 • Klicka på texten "lägg till i..."

 


 
Steg 2 - Ta bort barnet ur den gamla gruppen/avdelningen
 • Välj i rulllisten gruppen barnet ska flytta FRÅN (till höger om Plats)
 • Klicka på knappen Sök
 • Markera det aktuella barnet
 • Klicka på Ange som barn i gruppen (längst ner under barnen)

 


 • Gå till gruppen som barnet ska flytta FRÅN
 • Klicka på Admin Skiftnyckeln 
 • Markera det aktuella barnet
 • Klicka på Ta bort ur ..

 Notera! Om barnet/eleven även ska byta mentor måste man även koppla bort/koppla in mentor.


Flytta barn/elev mellan skolor

Om du flyttar ett barn/elev från en grupp i en skola till en grupp i en annan skola behöver du även göra följande:


 • Gå till skolans startsida
 • Klicka på Admin skiftnyckeln
 • Välj relationer, elever
 • Markera de elever som ska tas bort från skolan
 • Klicka på "Ta bort ur...."