Det är mentorn som delar ut samtalsunderlag/utvecklingsplaner till sina mentorselever varje termin. och det är även mentorn som hanterar hela processen runt utvecklingssamtalet samt även "låser planen" efter utvecklingssamtalet. 

Mentor startar planen i god tid före kommande samtal men inte direkt efter förra samtalet. Föräldrar kan nämligen inte se något i det underlag som startats förrän mentor markerar att skolans förberedelser är klara.


Samtalsprocessens olika steg.

  1. Förberedelser i skolan
  2. Förberedelser i hemmet
  3. Samtalet
  4. Arbeta med överenskommelser


Steg för steg - så här gör du som lärare/mentor


Steg 1 - Dela ut samtalsunderlag till dina mentorselever/mentorsbarn ((detta kan även en admin göra eller kollega, kom bara överens så att det blir gjort för rätt barn i rätt tid.)

I detta läge är det bara lärare och elev som ser det som skrivs i underlaget. Vårdnadshavare kan inte läsa.

På samtalsöversikten visas en stegstapel så att man kan se var i processen man befinner sig och här finns även information till vårdnadshavare. 

Texten "Elever och lärare gör nu förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget" visas för vårdnadshavare på elevens startsida samt  på samtalsöversikten.Steg 2 -  Efter det att skolan gjort sina förberedelser – eleven/läraren svarat på sina frågor som ev finns i underlaget,  eleven tagit fram arbeten som den vill visa upp, är det dags för dig att ”flytta” till nästa steg.  Markera ”Visa för vårdnadshavare”. Först då kan föräldrarna ta del av innehållet och göra eventuella kommentarer.


När du markerat "Visa för vårdnadshavare" så ser det ut så här för föräldern när de står på sitt barns översiktssida.Steg 3 - När hemmet är klara och har läst och fyllt i sina eventuella delar och kommenterat, markerar de "Hemmet klart för samtal" eller i de fall vårdnadshavare får underlaget på papper kan du som mentor markera åt dem.Steg 4 - Under samtalet eller när samtalet är genomfört lägger mentorn in sina eventuella noteringar från samtalet, skriver in överenskommelser och bockar för vilka som deltog samt markerar ”Samtalet genomfört”, så ”låses” underlaget in och arkiveras. I detta steg markerar man även vilka som deltog om man vill.Efter genomfört samtal är man i fasen "Arbeta med överenskommelser" ända tills nytt underlag läggs in på eleven. I den här fasen kan både elev, lärare och föräldrar se det som skrivits men underlaget är låst för redigering förutom överenskommelser som man alltid kan ändra status på och även skriva i rutan för utvärdering om sådan finns.