Som mentor/pedagog kan du föreslå tid för utvecklingssamtal i Unikum och även skicka inbjudan till vårdnadshavare. Tider för bokning syns både på barnets startsida och på Samtalsöversikten så det blir lätt för alla att se när samtalet är inbokat.


Boka tid för utvecklingssamtal

  • Gå till gruppens startsida.
  • Gå till Samtalet så hamnar du på samtalsöversikten för gruppen.
  • Kontrollera att eleven har en samtalsmall tilldelad till sig.
  • Bocka för personen du vill boka tid för, är det för hela gruppen så behöver man inte bocka i. 
  • Klicka på "Föreslå tider" och ange datum,tid för samtalet och eventuell plats.
  • Klicka på "Publicera tider".

 


Vårdnadshavare hittar Boka tid på barnets startsida och längre ner till vänster.


De förslagna tiderna kommer upp när en vårdnadshavare klickar på Boka tid.