Som mentor/pedagog kan du föreslå tid för utvecklingssamtal i Unikum och även skicka inbjudan till vårdnadshavare. Tider för bokning syns både på barnets startsida och på Samtalsöversikten så det blir lätt för alla att se när samtalet är inbokat.


Boka tid för utvecklingssamtal

  • Gå till klassen/gruppens startsida.
  • Gå till Samtalet så hamnar du på samtalsöversikten för gruppen.
  • Kontrollera att eleven har en samtalsmall tilldelad till sig.
  • Bocka för personen du vill tilldela en mall till om de inte redan har en mall, är det för hela gruppen så behöver man bara bocka i barn/elever
  • Klicka på "Föreslå tider" och ange datum,tid för samtalet och eventuell plats. Har man delat mentorskap, skriv då in mentorns namn på plats så att Vårdnadshavaren ser vilken mentor har lagt in tiden.
  • Klicka på "Publicera tider".

 


Vårdnadshavare hittar Boka tid på barnets startsida och längre ner till vänster.De förslagna tiderna kommer upp när en vårdnadshavare klickar på Boka tid. 
Vanliga problem.


  • Vårdnadshavarna ser inte de förslagna tiderna.
    • För att lösa detta:  Gå in på skolan/klassen och tilldela mallen på nytt. Antagligen har man tilldelat mallen i min mentorsgrupp och tiderna i en annan grupp. Därmed har de ingen koppling till varandra. Om man redan har hunnit fylla i mallen så kommer den tidigare mallen hamna i arkivet på barnet/eleven och därmed kommer man åt det man tidigare markerat/sk