Bilder du laddar upp i Bloggen eller läggs in i Blogginl'gget kan både redigeras och suddas (blurras) direkt i Bloggen innan du publicerar ditt inlägg.


Beskära bild och "blurra" bilagd bild - göra den suddig.


  1. Gå till ditt Blogg- eller lärloggsinlägg.
  2. Ladda upp din bild.
  3. Klicka på bilden och välj beskär samt markera den del av bilden du vill ha kvar.
  4. Klicka på "Blurra" och sudda ut de delar du vill ska bli otydliga.
  5. Spara och publicera ditt inlägg. (Spara gärna utkast först och kolla att det blev rätt.)


 

 

Exempel på bild före och efter "blurra"

Blurra eller beskär bild som läggs inne i Blogginlägget

Det fungerar på liknande sätt som bilagda bilder.

  • Klicka på bilden.
  • Klicka på Blurra/beskär.
  • Blurra/beskär.
  • Spara.