Som lärare kan du få en tydlig översikt över alla uppgifter, både pågående och avslutade samt vilka du förväntas ge feedback på m.m.

Översikten hittar du så här:

  • Gå till rätt grupp/klass
  • Klicka på Planering och sen Uppgifter

 



Stängda uppgifter hamnar i ett arkiv för gruppen/klassen.




Notera! Uppgifter som skapats i en grupp tex en undervisningsgrupp, döljs för eleven när eleven ej längre tillhör gruppen. Detta sker automatiskt.