För de som har abonnemang på Urkund kan det lätt kopplas in till Unikum så att inlämningsuppgifter kan plagiatkontrolleras.

Så här går det till:


  • Centralt ansvarig för Unikum/IT-ansvarig lägger en beställning hos Unikum för att koppla på Urkund. Det görs till er kontaktperson på Unikum kundstöd eller via den ordinarie supporten.
  • Ni kontaktar Urkund och ber dem mappa de skolor som ska använda Urkund mot Unikum.
  • Unikum slår på Modulen för kommunen.
  • Kommunadmin slår på funktionen "använd plagiatkontroll" för de skolor som ska använda Urkund.
  • Lärarna matar in sin analysadress i sina inställningar. 

    På lärarnas personliga startsida under "Inställningar" kommer nu att visas ett nytt avsnitt: "Plagiatkontroll". Där lägger man in sin e-postadress som man har fått av Urkund (t.ex. xxx.xxx@analysis.urkund.com) i fältet "Identitet hos Urkund".

 


Slå på plagiatkontroll med Urkund. (Skoladmin eller kommunadmin)
Pedagoger lägger in sin analysadress i sina "Inställningar"  


 Använda Plagiatkontroll i Unikum


Be eleven ladda upp .pdf eller .docx dokumentet i uppgiften när den lämnas in så att du sen kan plagiatkontrollera den.  Det räcker inte med länkad inlämningsuppgift i detta fall.