För de som har abonnemang på Urkund kan det lätt kopplas in till Unikum så att inlämningsuppgifter kan plagiatkontrolleras.

Så här går det till:


  • Centralt ansvarig för Unikum/IT-ansvarig lägger en beställning hos Unikum för att koppla på Urkund. Det görs till er kontaktperson på Unikum kundstöd eller via den ordinarie supporten.
  • Ni kontaktar Urkund och ber dem mappa de skolor som ska använda Urkund mot Unikum.
  • Unikum slår på Modulen för kommunen.
  • Kommunadmin slår på funktionen "använd plagiatkontroll" för de skolor som ska använda Urkund.
  • Lärarna matar in sin analysadress i sina inställningar.

 


Slå på plagiatkontroll med Urkund. (Skoladmin eller kommunadmin)
Använda Plagiatkontroll i Unikum


Be eleven ladda upp .pdf eller .docx dokumentet i uppgiften när den lämnas in så att du sen kan plagiatkontrollera den.  Det räcker inte med länkad inlämningsuppgift i detta fall.