Hur organiserar man bäst modersmålsenheter för smidig dokumentation och kommunikation?

För att göra arbetet smidigt för modersmålslärare som har elever i många olika skolor, årskurser och klasser så kan man skapa en modersmålsenhet med alla olika språk som egna grupper och koppla lärarna till sina språk.


Hur använder man Unikum på andra språk än svenska?

Användare som vill kan byta språk till engelska. Det gör man på sin personliga inställningssida.


Vi strävar efter att man i Unikum ska kunna navigera utefter bilderna i stor utsträckning d.v.s. att man ska kunna navigera utan att behöva kunna så mycket svenska. Den största delen av textinnehållet som produceras skapas av skolorna själva i form av de mallar, lärloggar mm som skapas av elever och lärare. Allt egenproducerat kan man självklart skriva på valfritt språk. Vill man översätta de delar av Unikum som är fasta, t.ex. menyer och liknande så kan man använda sig av översättnings-program t.ex. Google Translate.


Hur registrerar man barn/elever som ej har svenskt personnummer i Unikum?

Nyanlända har inte ett personnummer enligt svensk standard så därför behöver dessa personer läggas in manuellt i Unikum med ett “Alternativt ID”.


Kan man göra så att elever finns både i vanliga klasser/grupper och i egen grupp för inskolning?

Det kan finnas stort behov av kommunikation och dialog både internt på skolan men också med föräldrarna till nyanlända barn/elever. Ett smidigt sätt att hantera det är att lägga de nyanlända barnen/eleverna i en egen “Inskolnings-grupp” i Unikum. I gruppen använder man Lärloggen för att dokumentera, och Meddelande/Kom ihåg för att kommunicera och informera om saker som endast rör dessa barn/elever. Man kan som vanligt välja om man vill skicka informationen till bara personal eller även till föräldrar/elever.


Finns skolverkets matriser för bedömning av språkkunskaper hos nyanlända, "Bygga svenska" i Unikum?

Ja det finns inlagt. 


Finns skolverkets mallar för kartläggning av nyanlända i Unikum?

Skolverket har allt material samlat på en speciell sida på skolverket.se och har även en hel del bra filmer som vi rekommenderar.  Blanketterna för karläggning lämpar sig inte direkt för att läggas in i Unikum men vi har gjort en del saker som kan underlätta.


I Skolbanken finns en planeringsmall Kartläggning nyanlända som ger information och länkar till Skolverkets PDF-blanketter. Om man vill kan man dela ut planeringen till de nyanlända eleverna, fylla i skolverkets blanketter och sen ladda upp dem i elevens Lärlogg. Eller samla dem i en mapp i Office365/Google drive och länka från planeringen.


Kan man skapa mallar för att underlätta mottagningen av nya barn?

Som stöd för skolan kan man gärna använda Unikums samtalsdel och skapa en speciell samtalsmall för att dokumentera viktig information om nyanlända. Självklart kan mallen om man vill göras på valfritt språk. Det är dock viktigt att man tänker på vilka som kan ha nytta av informationen i underlaget. Det troliga är att merparten av de lärare som har nytta av innehållet inte kan elevens modersmål.

TIPS! Man kan skriva på 2 språk d.v.s. man skriver både på svenska och det aktuella modersmålet.


Kan man skapa mallar för att underlätta överlämning av barn till annan enhet?

På samma sätt som man kan skapa en samtalsmall för att underlätta mottagandet av nyanlända barn/elever kan man skapa en samtalsmall för överlämning av barn/elever till andra skolor/enheter. Det finns många inskolnings- och överlämningsmallar i Skolbanken, sök på t.ex. “inskolning*” eller “överlämning*”