Här finns exempel på fyra modellskolor som visar hur de arbetar utifrån sin verksamhetsidé. Stödmaterialet är tänkt för rektorer som hjälp att formulera hur man ska arbeta, vad och var man ska dokumentera samt följa upp elevernas utveckling. Manifesten som ligger här är skrivskyddade, men om du vill göra ett eget manifest kan du göra en kopia av det som du tycker stämmer överens med ert arbetssätt och redigera det så som du vill.


Modellskolor


Manifest Centralskolan - Tid - för barnen!

Manifest Nyskolan - Formativt – med, av, från och till våra barn

Manifest Vikenskolan -  Formativt och summativt i ljuv harmoni

Manifest Alléskolan - Kompetenta barn


Skolexempel:

Fäladsgårdens lärandemodell  Fäladsgården i Lund har gjort ett dokument som visar hur de arbetar. Det hittar du här -->


Tuna skolområde i Lund har gjort en bedömingspolicy där de berättar hur de arbetar. Du hittar den här --> Tuna skolområdeOlle Strömbäck och Anja Ritzau berättar om hur de tänkt med Tunaskolans bedömningspolicy. Filmen är framtagen till en föreläsning på Unikums Nyckelpersonsträff, men innehåller mycket matnyttigt och därför har vi delat den här.