SKL har tagit fram ett jättebra dokument som reder ut värderande och icke värderande omdömen och vad som kan skrivas var med vilken säkerhet. Bra att använda för interna beslut om vad som ska göras var och varför i skolornas olika system (tex Unikum och G-suite/Office365)


SKL - Stöd och vägledning för skolornas användning av molntjänster