I Unikum arbetar elever/(barn), pedagoger och föräldrar tillsammans och dokumenterar inför och under utvecklingssamtal, tilldelar planeringar, skapar blogginlägg, skriver omdömen och gör bedömningar. För att all den aktiviteten skall gå att följa skapas det notiser när viktiga saker "händer" i Unikum. Unikum försöker på ett smart sätt lista ut vilka personer som bör få notiser, så att notiserna är relevanta för just dig i din roll. Eleven skall få notiser när mentorn skriver i samtalsplanen, föräldrar ska få meddelande när ett nytt lärloggsinlägg skapas etc.


Varför får jag inga notiser till min mail?

Notiser syns direkt i Unikum, på din egen startsida. Varje natt samlar Unikum ihop alla notiser som berör dig och skickar ut dessa i ett mail. Om du har lagt in din e-postadress och kryssat för att du vill få notiser via mail på sidan för dina inställningar skall du alltså få ett mail varje gång du har notiser som du inte agerat på.

Du kan själv kontrollera om Unikum skickar notismail till din epostadress korrekt, läs mer här.


OBS! Om du redan fått en notis om t.ex. att någon dokumenterat i en samtalsplan får du inga nya notiser om samma plan förrän du klickat på de gamla notiserna för att på så sätt markera att du läst notisen. Och om du redan har läst notisen inne i Unikum, skickas inget mail om den notisen eftersom det då är onödigt.


Vem skall få notiser?
Reglerna kring vem som får vilka notiser är ganska omfattande, och i korthet kan reglerna summeras ungefär som nedan här:
OBS! Eftersom barn i förskolan väldigt sällan har eget konto i Unikum, så är den rollen ej medtagen.


MODUL
HÄNDELSE
NOTIS TILL
Bedömning mot kunskapskrav Bedömning publiceras Elev, vårdnadshavare
Blogg/lärlogg Inlägg skrivs i gruppblogg Roll som markerats som mottagare av inlägget
Inlägg skrivs i lärlogg Roll som markeras som mottagare av inlägget
Kommentar skrivs Notis till de som tidigare kommenterat samt den som skrev inlägget
Matris Matris tilldelas Elev och vårdnadshavare
Kommentar skrivs Elev, lärare som tilldelat matris, samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i matrisen
Klick i matrisen Elev, lärare som tilldelat matris, samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i matrisen
Planering Planering tilldelas Elev och vårdnadshavare
Kommentar skrivs Elev, lärare som tilldelat planering, mentor samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i ev tillhörande matris
Klick i ev matris Elev, lärare som tilldelat planering, samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i matrisen

Samtal & överenskommelse När skolan öppnar samtalet för hemmet Vårdnadshavare
När något dokumenteras i samtalsunderlaget Elev, mentor, vårdnadshavare
När samtalsdatum saknas, och man inte öppnat för hemmet en månad efter tilldelningen av samtalsmall Mentor
När samtalsdatum finns, och man inte öppnat för hemmet en vecka innan detta datum Mentor
När tre dagar kvar till samtalet och hemmet inte markerat att hemmet är klart med sina förberedelser Vårdnadshavare
Överenskommelse redigeras eller status ändras Elev, mentor, vårdnadshavare
Elevmapp Notering skapas Mentor
Ärende skapas/avslutas Mentor, ansvarig för ärendet
Datum för samtal närmar sig Ansvarig för samtalet
Stödinsatser Extra anpassning skapas Lärare, mentor
Extra anpassning redigeras Lärare, mentor
Utredning startas (+att elevens bedöms behöva ÅP) Den som sätts som ansvarig, den som sätts som rektor
Beslut tas angående eller i åtgärdsprogram Den som sätts som ansvarig, den som sätts som rektor
Ett par dagar innan satt beslutsdatum för utredning, åtgärdsprogram eller utvärdering Den som sätts som ansvarig
Uppgifter När en uppgift tilldelas Eleven
När läraren kommenterar Eleven
Påminnelse när det är dags att lämna in Eleven får påminnelse 3 dagar innan inlämningsdatum
När eleven kommenterar Läraren                
Reflektion & Analys

När det skrivs under Reflektion i planeringen.         Pedagoger i gruppen

När det skrivs under Analys i planeringen. Pedagoger i gruppen, förskolechefen (befattningen).


Notiser i Android och iOS-app

Förutom notiser enligt ovan kan man i apparna även få s.k. "Pushnotiser" som visas med en liten röd symbol på själva startikonen för appen på liknande sätt som för andra appar. Du behöver slå på detta antingen när du installerar appen (man får en fråga) eller via telefonens/lärplattans inställningar om du gör det i efterhand.

För att få notis - Bocka för "Visa aviseringar". Pushnotiser skickas nu endast när någon skriver i din lärlogg.