Vem som kommer åt vilken dokumentation styrs av personens roll i Unikum.


Som förälder kommer du åt det som rör ditt barn. Dels kan du se allt lärarna skriver in om ditt barn och dels det som läggs in i skolans/förskolans respektive gruppens/klassens Lärlogg, tex veckobrev, information från rektor e.t.c som är riktat till dig som förälder.
Inga andra föräldrar kommer åt ditt barns dokumentation men personalen på skolan som har någon koppling till ditt barn kan ta del av dokumentationen.


Längst ner på din/ditt barns startsida visas vilka som kan se information samt dokumentation.När barnet/eleven slutar på skolan kommer personalen i den gamla skolan inte åt dokumentationen längre men rektor och utvald personal på förvaltningen kan vid behov hämta fram den dokumentation som skapats i barnets tidigare skola och som har arkiverats.


Hur länge dokumentationen lagras bestäms lokalt av kommunen/skolan. Efter att skolan/förskolan gallrat dvs raderat dokumentation finns den inte längre tillgänglig varken för dem, dig eller ditt barn i systemet.


Bilder i gemensamma Lärloggar för skola/förskola eller grupp kan ses av alla dess medlemmar - vilka det är framgår av kontaktlistan om sådan finns synlig för gruppen. Det är viktigt att du själv inte sprider bilder och filmer vidare även om det rent tekniskt oftast är möjligt.

Det är ditt ansvar som användare att följa de regler som gäller för hantering av t ex bilder och filmer som skolan lägger ut. Det är aldrig ok att sprida dessa vidare såvida det inte godkänts av skolan/förskolan i förväg.


Ofta har förskolor och skolor ett avtal föräldrar skriver på innan de får sina inloggningsuppgifter, av det avtalet bör det framgå vilket ansvar du (och skolan) har rörande hantering av bilder, filmer m.m. i det digitala verktygen som används samt hur länge det sparas.


Som förälder kan du se vilka andra barn/elever som går i ditt barns klass/grupp, och vilka som är föräldrar till ditt barns klasskamrater, precis som i klasslistan på papper eller på skolfotot. I Unikum finns en kontaktlista för varje grupp/klass med de uppgifter som ligger inlagda och som ni valt att visa. Du bestämmer själv hur mycket information om dig själv som du vill skall visas i Unikum. (Läs mer under personliga inställningar.)