I och med att vårdnadshavare aldrig har tillgång till varken utredningar eller åtgärdsprogram i Unikum så behöver detta alltid skrivas ut.


Skriv ut åtgärdsprogram

  • Gå till klassen och Stödinsatser
  • Välj önskad elev
  • Klicka på "visa" under "Särskilt stöd" (vill du skriva ut något från arkivet går du först till "Arkiv" och hämtar fram det gamla åtgärdsprogram du vill skriva ut.)


  • När du öppna åtgärdsprogrammet, klicka på skrivar-ikonen i övre högra hörnet.
  • Välj vad du vill skriva ut genom att bocka i/ur rutorna och klicka sen på "skriv ut" så skapas en PDF-fil med allt innehåll. Utskriften är också märkt med datum, elevens personnummer,klass, vem som skrivit ut och när etc så att det blir tydligt för mottagaren