Du som kommun-administratör eller kommun-observatörr kan skicka meddelanden till  administratörer, rektorer och förskolechefer i alla skolor/förskolor eller till valda skolformer.


Skriva ett Blogg-meddelande till administratörer och rektorer/förskolechefer

  • Gå till kommunens startsida
  • Klicka på Blogg
  • Klicka på knappen Skapa nytt
  • Skriv önskad rubrik
  • Markera de roller som ska få inlägget (Exempel: Markeras ”kommun- och enhetsadministratörer” gör att meddelandet går ut till samtliga kommun- och enhetsadministratörer i organisationen.)
  • Skriv själva inlägget
  • Bifoga bilder, filer och/eller länkat material med hjälp av knapparna under inlägget, om du vill.
  • Publicera inlägget (kan sparas som utkast först) eller skicka det som en e-post


e-posta = Hela meddelandet skickas ut via mail till valda mottagare och inlägget sparas även inne i Bloggen.

publicera = Inlägget publiceras i Bloggen och en notis, med länk till Blogginlägget, skickas ut till valda mottagare som behöver logga in.

Inlägget går alltid att nå genom att klicka på kommunen och sedan navigera till Blogg, samt via Notiser.