Den som har skapat ett Lärloggsinlägg samt den som är administratör kan ta bort inlägget permanent. Ett alternativ är att bara avpublicera inlägget så att det inte visas för andra än den som skapat (samt personal i gruppen).


Det finns ett undantag: Om det finns kommentarer kan inlägget inte tas bort. Det man behöver göra då är att först ta bort kommentarerna och detta kan endast göras av en administratör.


  1. Gå till Lärloggsinlägget och öppna det.
  2. Till höger om knappen Redigera finns tre prickar som du klickar på.
  3. Välj "Ta bort" i rullisten som dyker upp.NOTERA! Ett borttaget inlägg kan inte återfås, det raderas permanent. Alternativet avpublicera är därför ett bra val om du är osäker.