Den som har skapat ett Blogginägg eller Lärloggsinlägg samt den som är administratör kan ta bort inlägget permanent. Ett alternativ är att bara avpublicera inlägget så att det inte visas för andra än den som skapat (samt personal i gruppen).


Det finns ett undantag: Om det finns kommentarer kan inlägget inte tas bort. Det man behöver göra då är att först ta bort kommentarerna och detta kan endast göras av en administratör.


  1. Gå till Bogginlägget/Lärloggsinlägget och öppna det.
  2. Klicka på Redigera.
  3. Scrolla ner och klicka på den röda "Ta bort"-knappen.


NOTERA! Ett borttaget Blogginlägg kan inte återfås, det raderas permanent. Alternativet avpublicera är därför ett bra val om du är osäker.