Medarbetarsamtal – så här gör du

Du kan använda Unikum även för medarbetarsamtal mellan skolchef och rektor, samt mellan rektor och pedagoger. Målet är så klart att vara lika professionell i sitt arbete med medarbetarutveckling som man är gällande barnens utvecklingssamtal.

1. Be skoladmin göra följande:

 1. En admin behöver lägga till dig som observatör samt befattning som rektor.
 2. Koppla dig som mentor till dina medarbetare
 3. Leta rätt på en medarbetarsamtalmall i Skolbanken att använda. (OBS! Den måste ha skolform Medarbetarsamtal), alternativt eller be den hos er som kan skapa samtalsmallar att lägga in en egenutformad samtalsmall åt din skola.
 4. Förbered samtalet genom att tilldela dina medarbetare varsin samtalsmall (via din mentorsgrupp).
 5. Boka in tider och skicka tider till medarbetarna via Unikum om du vill.

2. Koppla dig som mentor till dina medarbetare

Under fliken Relationer på din startsida kan admin koppla in medarbetarna till dig. 


 • Klicka på ”Hämta elever Under mentor för fliken
 • Markera personal som ska kopplas till dig
 • Klicka på ”koppla som mentorselev till
 • Du får en grön ruta som bekräftar att det blev rätt och det syns också under Relationsfliken vilka medarbetare som är kopplade till dig.'

 När det är klart så kan du logga in och gå till din Mentorsgrupp som du hittar på din startsida. I exemplet ovan ser det nu ut så här och gruppen är redo för att börja med medarbetarsamtal när du valt en mall och tilldelat till medarbetarna.3. Ta fram mall för Medarbetarsamtal

 • I Skolbanken under ”Samtalsmallar”kan man hitta massor med mallar för Medarbetarsamtal. Välj skolform ”Medarbetarsamtal”.
 • Prova med någon av de befintliga Medarbetarsamtal-mallarna.
 • Om man vill göra egna mallar behöver man vara Skoladmin i sin skola, och har samtalsmall-editorn aktiverad för sin skola.
 • Kom ihåg att mallen måste vara av typ ”Medarbetarsamtal” så att inte personal kan se varandras underlag.


4. Jobba precis på samma sätt som för eleverna

 • Tilldela samtalsmall till alla Medarbetare i din mentorsgrupp.
 • Boka tid för nästa samtal via kalendern i Unikum (om du vill)
 • Medarbetare och Chef gör sina förberedelser i underlaget.
 • Vid utvecklingssamtalet dokumenterar man Överenskommelser, som man följer upp under året.

Om du vill

 • Koppla överenskommelser till Läroplanen. Rätt läroplan dyker upp eftersom den bygger på skolformen för skolan.

Bra att veta

 • En del kommuner gör medarbetarsamtal i Unikum såväl mellan Skolchef och rektorer, som mellan rektorer och lärare.
 • Alla som är kopplade som mentorer till medarbetaren kan se innehåll i personalens underlag för utvecklingssamtal men innehållet är dolt för alla andra, inklusive administratörer.