Vilken nivå

Vem kan skapa

Vem kan man skicka till

Kommentar

Kommunens Lärlogg

Kommunadmin, kommunobservatör

Till admins och rektorer/fskchefer, vårdnadshavare, personal, elever i en eller valda skolformer.

Under utveckling för fler roller och även riktat till valda skolformer.

Skolans Lärlogg 

Admin, observatör (rektor)

Personal, vårdnadshavare, barn/elever

 

Gruppens Lärlogg

Personal i gruppen/avdelningen, admin, observatör

Personal, mentor, vårdnadshavare, barn/elever

 

Individens Lärlogg

Lärare, mentor, elev, vårdnadshavare, admin, observatör

Personal, mentor, vårdnadshavare, barn/elev