Du som mentor eller pedagog kan skriva Blogg-meddelanden till dina grupper/klasser, och i dessa bifoga bilder, filer, kopplingar till läroplan eller annat länkat material.

Du väljer vilka som ska få meddelandet, vilka som ska kunna redigera det och om det ska gå att kommentera.

Bloggen kan användas för tex veckobrev, information och kommunikation i olika grupper tex personalgrupper eller till pedagogisk dokumentation för arbetslaget. 
 

Såhär gör du steg för steg:

 • Gå till gruppen/klassen
 • Klicka på ikonen Blogg
 • Klicka på knappen Skapa nytt
 • Skriv önskad rubrik
 • Välj önskade etikett så blir det både tydligare och lättare att hitta sen.
 • För grundskola och gymnasium kan man även koppla inlägget till ämne
 • Markera de roller som ska få inlägget*
 • Skriv själva inlägget i rutan och använd ev formateringsmöjligheterna
 • Bifoga ev bilder, filer, kopplingar till läroplan eller annat länkat material
 • Välj vilka som ska kunna redigera inlägget, bara du eller all personal i gruppen.
 • Markera om kommentarer ska tillåtas eller inte.
 • Spara som utkast och kontrollera att allt blev rätt.
 • Publicera eller e-posta

 


 • Välj vilka som ska kunna redigera inlägget.


 

e-posta = Hela meddelandet inklusive bilder, ljud, bilagor och länkar, skickas ut via e-post till valda mottagare och kan läsas direkt. Inlägget sparas även inne i Unikum-bloggen.

Publicera = Inlägget publiceras i Bloggen och en notis, med länk till Blogginlägget, skickas ut via e-post till valda mottagare som behöver logga in i Unikum för att läsa.


NOTERA! Personal och mentor ser alltid alla inlägg i sin skola/förskola, om du bockar för dem som mottagare så får de också notisen/e-postmeddelandet men om meddelandet inte är specifikt riktat till dem och de inte behöver få en notis så behöver du inte kryssa för dem.


Samtliga blogginlägg för gruppen/klassen finns kvar under Arkiv (längst bort till höger).
Man kan också filtrera inläggen på de olika etiketterna eller ämne, för att se de man är intresserad av.