Här finns en bra film om hur du kommer igång som pedagog i Unikum för förskolan.
För mer hjälp om hur du praktiskt arbetar i Unikum se våra hjälpsidor.

Här finns en översikt över de olika stegen och hur Unikum stöder pedagoger i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete.

I Unikum Academy finns en gratis webbutbildning för pedagoger som innehåller korta instruktionsfilmer och en självvärderingsmatris så att du kan se och även prova själv.