Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Unikums supportportal, här kan du hitta hjälpartiklar och forum!

Meddelanden olika saker

Hej!


Först och främst är det dåligt att man inte har en aning om vem som får meddelandena. Man kan kryssa i olika val men vet inte alls vem som får meddelandet:

Vårdnadshavare - Är detta den andra vårdnadshavaren för barnet eller hela klassens eller hela skolans alla vårdnadshavare?

Personal - Jaha vilken personal?

Mentor - Är det bara en eller kan det vara flera om barnet har flera mentorer?


Varför kan man inte ange en specifik person? Om jag vill kontakta SO läraren tex hur gör jag då?


När man skriver meddelanden så finns det ett val om det ska gå att kommentera eller inte. Standard bör ju vara satt till "Tillåt kommentarer". Glömmer man kryssa i den så är det ju kört. Vanligtvis vill man ju kunna kommentera på ett meddelande. 


Efter det valet så finns "Skicka även som epost". Det är ju inte självklart när/om man behöver det? Är det för att nå ut snabbare? Vad är då "Skicka som viktigt"?


Mvh

Fredrik

Hej Fredrik,


Se svar i blått.


Först och främst är det dåligt att man inte har en aning om vem som får meddelandena. Man kan kryssa i olika val men vet inte alls vem som får meddelandet:


Vårdnadshavare - Är detta den andra vårdnadshavaren för barnet eller hela klassens eller hela skolans alla vårdnadshavare?

Det är alla som har den rollen kopplad till ett barn/elev.


Personal - Jaha vilken personal?

Det är personal som har en koppling till barnet/eleven. Kan vara mentor, pedagoger, special pedagoger osv.

På barnets/elevens sida ser man Vi som delar ..... information. De är personal.


Mentor - Är det bara en eller kan det vara flera om barnet har flera mentorer?


Det är alla som har den rollen kopplad till barnet/eleven så det kan vara en eller flera.


Varför kan man inte ange en specifik person? Om jag vill kontakta SO läraren tex hur gör jag då?


Behöver man skicka till en specifik lärare så kan man lägga in det i rubriken T ex  "ang barnetsnamns" syslöjd.


När man skriver meddelanden så finns det ett val om det ska gå att kommentera eller inte. Standard bör ju vara satt till "Tillåt kommentarer". Glömmer man kryssa i den så är det ju kört. Vanligtvis vill man ju kunna kommentera på ett meddelande. 


Vi har valt att inte ha den som standard efter återkoppling från pedagoger. Man kan alltid redigera ett inlägget och publicera den på nytt om man missat att t ex bocka i kommentarsdelen.


Efter det valet så finns "Skicka även som epost". Det är ju inte självklart när/om man behöver det? Är det för att nå ut snabbare? Vad är då "Skicka som viktigt"?


Valet finns för att även t ex pedagoger, rektor osv ska kunna skicka ett meddelande med information till mottagaren.  

Viktigt är främst att meddelandet ska hamna högst upp i familjeappen. Kan t ex vara glöm inte bort att lämna in julledighetslappen.


/Unikum Kundstöd


Logga inför att publicera en kommentar