Start a new topic

Matriser

"Matriserna för bedömningsstöd är alltid dolda för elever och vårdnadshavare till skillnad mot de vanliga gröna som ni skapar själva."


Hur kommer det sig att Unikum gjort Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd dolda för elever och vårdnadshavare? Vore spännande att höra varför man vill ha det så. Hej Ida,


De lila matriserna är skapta att vara ett verktyg endast för pedagoger. Det går bra att skapa en grön matris med bedömningsstöd och tilldela eleven så att de är synliga.

Det är bara 2 olika sätt att arbeta med matriser.


/Unikum kundstöd.

Hej! Har tilldelat en matris men får inte den "klickbar". Hur gör jag?

Jag har tilldelat lila matriser i sv och sva till mina elever, men de är inte klickbara. Hur gör jag det?

Hej Maria,


Klicka upp dem under nuläget och därefter ska du kunna göra markeringen.

Fungera inte det?


/Unikum kundstöd.

De ligger under ”Se underlag” i nulägesvy, men är ändå inte klickbara.

Bedömningstöd är endast till för kartläggning så du kan inte markera i dem vid en ny bedömning. Utan du gör markeringar i bedömningsstödet under Planering - matriser. 


/Unikum kundstöd

Login to post a comment