Start a new topic

Bedömning av uppgift

Jag har påtalat det tidigare, och då sa ni att ni skulle uppdatera bedömningsmodulen. Det har nu ju gjort nu, men jag tycker att detta problem kvarstår. I övrigt tycker jag att bedömningsfunktionerna fungerar mycket bra.


När man ska bedöma en uppgift och eleven/läraren har tryckt på "lämna in" i Unikum, så dyker "koppling till kunskapskrav - endast för lärare" upp. Där kan jag som lärare bedöma eleverna i den aktuella uppgiften så att det sedan syns som ett underlag i kunskapskravstabellen. 

Tyvärr finns ingen funktion där man kan kryssa i om eleven inte når upp till godtagbar nivå på uppgiften. Jag, och många med mig, tycker att det är viktigt att man kan se hur många gånger man inte har nått upp till kraven, precis som man idag kan se när någon har nått upp till kraven och på vilken nivå. 


Hoppas att ni kan få in den funktionen. 


1 person likes this idea

Jag håller fullständigt med! Är den absolut största nackdelen med Unikum, är väldigt krångligt att hålla reda på alla gånger elever testats på F-nivå i förmågorna. Behöver ha ett dokument vid sidan av att anteckna i... inte det smidigaste.

Hejsan, 


Tack för era synpunkter. 


Det är en funktion som vi fått många önskemål om och som vi kommer titta på så snart det går. 

Just nu arbetar vi för fullt med att få in den nya läroplanen i Unikum så att det är på plats när det träder i kraft. 


Vänliga hälsningar

Unikum Kundstöd

Det kanske går att flytta resurser så att de som nu ägnar sig åt att designa teman istället kan lägga tid på att utveckla systemet istället, så att Unikum blir både användarvänligt och uppdaterat efter rådande styrdokument? 

Login to post a comment