Användare behöver kunna nå sina webbtjänster smidigt och lagom säkert.

Alla kommuner och friskolekedjor behöver ha ett inloggningssystem för inloggning till sina olika webbtjänster. Man använder ofta det engelska begreppet "Single Sign-On" eller förkortningen "SSO" när man talar om inloggningssytem. 


Målsättning med en inloggningslösning

  • Säkerhet: Hantera säker inloggning för känslig information
  • Smidighet: Göra inloggning smidig, så att det är lätt att komma åt alla olika webbtjänster med en inloggning

 

Kommunen eller friskolekedjan behöver hantera säker och smidig inloggning till många olika e-tjänster. Det kan handla om mellan tio och 50 olika e-tjänster för t.ex. e-post, frånvaro,elevdokumentation, bedömningar, betyg, elevhälsan, förskoleköer, bygglov osv. En s.k. SSO-lösning är därför en av de viktigaste delarna i en modern IT-infrastruktur.


Om Unikum och alla andra e-tjänster skapar egna sätt att logga in så blir det svårt att förstå och krångligt för era användare. Därför är det kommunen eller friskolekedjan som bestämmer vilket system för Single Sign-On som ni vill använda för era skolor. Vår uppgift på Unikum är att se till att vi stödjer det inloggningssystem ni väljer. Skolor runt om i landet loggar in till Unikum med flera olika inloggningssystem, beroende på vilka lösningar för SSO de valt.

Exempelbild. Kommunen är med i Skolfederationen som gör det smidigare, säkrare och billigare att ansluta fler system till samma inloggning. Kommunen ger sina användare flera olika möjliga metoder att logga in med (viktigt då man loggar in både från dator, mobil och platta) och dessutom ansluter de sina samarbetsytor tex Office365 eller Google Aps till samma inloggning. Jättesmidigt för användarna.


 


Bakgrund - kommunernas systempussel

Inloggningsmetoder

Leverantörer

Teknik och standards

Säkerhetskrav

Förberedelser inför SSO-lösning

Teknisk beskrivning

Beställningsformulär

Checklista för test av SSO-lösning