Alla åtgärdsprogram som sparats lagras i elevens arkiv. Det krävs viss behörighet för att se utredningar men åtgärdsprogrammet ska elevens undervisande lärare komma åt även i arkivet.


Se elevens tidigare åtgärdsprogram (inkl. utredning, utvärdering m.m.)


  • Gå till elevens startsida
  • Klicka på Stödinsatser
  • Klicka på Arkiv och välj Avslutade.
  • Klicka på det åtgärdsprogram du vill se så öppnas det.