xx

När man skriver Blogginlägg till en grupp tex för att visa för vårdnadshavare vad barnen har gjort eller för förskolans/skolans egen uppföljning, kan det vara bra att koppla inlägget till en aktuell planering så att man enklare kan se hur allt hänger ihop. Då är det enkelt att direkt i från Blogginlägget gå vidare och titta i  planeringen.


Koppla Blogginlägg till planering

  • Öppna ditt Blogginlägg i redigeraläge.
  • klicka på "välj material". Du får nu upp det material som kan kopplas. 
  • Markera den eller de planeringar du vill koppla.
  • Spara.