Man kan importera eleverna i olika "portioner", klass för klass, skola för skola eller för en hel kommun för att underlätta vid läsårsbyte.

Vid filimport i större mängd, dvs för hela skolor eller för kommun, måste filerna testköras på vår testerver innan importen sker i Unikum. Kontakta supporten för hjälp.


Här tas bara momenten att importera elever upp, men det finns mer att läsa om detta med att importera här >>>


Importera klass för klass

För att importera alla eleverna i en klass krävs följande:


Den data som är obligatorisk för att det ska gå att importera eleverna är förnamn, efternamn och personnummer (observera formatet), de övriga uppgifterna är valbara.

För att sedan importera gör man så här:

 1. Spara om Excelfilen till textfil (tabbavgränsad)
 2. Gå till den aktuella klassen
 3. Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 4. Klicka på knappen Importera elever
 5. Leta reda på den aktuella textfilen
 6. Klicka på filkodning ISO-8859-1
 7. Klicka på knappen Ladda upp
 8. Granska noga resultat, kontrollera att å, ä och ö ser rätt ut, och att datat ser ut att hamna på rätt plats, är det något som ser konstigt ut så avbryt
 9. När man är säker på att man vill importera detta, klickar man på knappen Importera valda användare (längst ner)
 10. Nu finns eleverna i den aktuella klassen, och det som återstår är att sätta rätt årskurs på dem


Skola för skola

Om man vill importera en hel skola med samtliga klasser krävs följande:

 • Att det gamla läsårets klasser med elever är bortkopplade från skolan, vilket man gör i rutinen Hantera läsår
 • En Excelfil med samtliga klasser där alla klasser har ett s k externt id som är unikt i kommunen (kolumn A), se exempelfil här >>
 • En Excelfil med samtliga elever på skolan, se exempelfil här >>
 • En Excelfil med kopplingen mellan elev och klass, se exempelfil här >>

Den data som är obligatorisk för att det ska gå att importera eleverna i elevfilen är förnamn, efternamn och personnummer (observera formatet), de övriga uppgifterna är valbara.

Innan man kan sätta igång med själva importen måste samtliga Excelfiler sparas om till textfiler (tabbavgränsad).

Börja sedan med klassfilen (den med samtliga klasser till skolan).

 1. Gå till den aktuella skolan
 2. Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 3. Klicka på fliken Importera
 4. Välj den aktuella filen under rubriken Välj en fil med klasser
 5. Klicka på filkodning ISO-8859-1
 6. Klicka på knappen Ladda upp
 7. Granska noga resultat, är det något som ser konstigt ut så avbryt
 8. När man är säker på att man vill importera dessa klasser, klickar man på knappen Utför (längst ner)


Ta sedan elevfilen (den med samtliga elever på skolan)

 1. Gå till den aktuella skolan
 2. Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 3. Klicka på fliken Elever
 4. Klicka på knappen Importera elever
 5. Leta reda på den aktuella textfilen med samtliga elever
 6. Klicka på filkodning ISO-8859-1
 7. Klicka på knappen Ladda upp
 8. Granska noga resultat, kontrollera att å, ä och ö ser rätt ut, och att datat ser ut att hamna på rätt plats, är det något som ser konstigt ut så avbryt
 9. När man är säker på att man vill importera detta, klickar man på knappen Importera valda användare (längst ner)


Nu återstår endast att koppla rätt elev till rätt klass, för innan man har gjort det kan man inte se något resultat!

 1. Gå till den aktuella skolan
 2. Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 3. Klicka på fliken Importera
 4. Välj den aktuella filen under rubriken Välj en fil med relationsstruktur
 5. Leta reda på den aktuella filen (kopplingsfilen mellan elev och klass)
 6. Klicka på filkodning ISO-8859-1
 7. Klicka på knappen Ladda upp
 8. Granska noga resultat, är det något som ser konstigt ut så avbryt
 9. När man är säker på att man vill importera detta, klickar man på knappen Uppdatera valda relationer (längst ner)
 10. Nu finns eleverna i de aktuella klasserna på skolan, och det som återstår är att sätta rätt årskurs på dem


Hela kommunen

För att göra detta behöver du vara kommunadmin.

Om man vill importera en hel kommun med samtliga skolor/klasser krävs följande:

 • Att importen provkörs på vår testserver innan import i Unikum, kontakta supporten för hjälp
 • Att det gamla läsårets klasser med elever är bortkopplade från skolorna, vilket man gör i rutinen Hantera läsår (måste göras för varje skola)
 • Att varje skola i Unikum har ett externt id registrerat på sin flik Inställningar
 • En Excelfil med samtliga skolors klasser där alla klasser har ett s k externt id som är unikt i kommunen (kolumn A), se exempelfil här >>
 • En Excelfil med samtliga elever för kommunen, se exempelfil här >>
 • En Excelfil med kopplingen mellan klass och skola, se exempelfil här >>
 • En Excelfil med kopplingen mellan elev och klass, se exempelfil här >>


Den data som är obligatorisk för att det ska gå att importera eleverna i elevfilen är förnamn, efternamn och personnummer (observera formatet), de övriga uppgifterna är valbara.

Om filerna är mer än 1000 poster måste de delas upp, eller skickas till Unikum så importerar vi dem.

Innan man kan sätta igång med själva importen måste samtliga Excelfiler sparas om till textfiler (tabbavgränsad).

Börja sedan med klassfilen (den med samtliga klasser till alla skolor).

 1. Gå till kommunens startsida
 2. Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 3. Klicka på fliken Importera
 4. Välj den aktuella filen under rubriken Välj en fil med klasser
 5. Klicka på filkodning ISO-8859-1
 6. Klicka på knappen Ladda upp
 7. Granska noga resultat, är det något som ser konstigt ut så avbryt
 8. När man är säker på att man vill importera dessa klasser, klickar man på knappen Utför (längst ner)


Ta sedan elevfilen/elevfilerna (den/de med samtliga elever i kommunen)

 1. Gå till kommunens startsida
 2. Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 3. Klicka på fliken Importera
 4. Välj den aktuella filen under rubriken Välj en fil med användare
 5. Klicka på filkodning ISO-8859-1
 6. Klicka på knappen Ladda upp
 7. Granska noga resultat, kontrollera att å, ä och ö ser rätt ut, och att datat ser ut att hamna på rätt plats, är det något som ser konstigt ut så avbryt
 8. När man är säker på att man vill importera detta, klickar man på knappen Importera valda användare (längst ner)
 9. Gör om ovanstående moment med ev ytterligare elevfiler, dvs om det är mer än 1000 elever i kommunen


Nu återstår endast att koppla rätt elev till rätt klass/skola, för innan man har gjort det kan man inte se något resultat!

Men detta måste göras i två steg, dels koppla rätt klass till rätt skola, och dels koppla rätt elev till rätt klass.

Vilken ordning man gör det spelar ingen roll, men det kanske känns mest logiskt att först koppla rätt klass till rätt skola.

 1. Gå till kommunens startsida
 2. Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 3. Klicka på fliken Importera
 4. Välj den aktuella filen under rubriken Välj en fil med relationsstruktur
 5. Klicka på filkodning ISO-8859-1
 6. Klicka på knappen Ladda upp
 7. Granska noga resultat, är det något som ser konstigt ut så avbryt
 8. När man är säker på att man vill importera detta, klickar man på knappen Uppdatera valda relationer (längst ner)
 9. Gör om ovanstående moment med samtliga kopplingsfiler, dels den med koppling mellan klass och skola, och dels den/de med koppling mellan elev och klass
 10. Nu finns eleverna i de aktuella klasserna på samtliga skolor, och det som återstår är att sätta rätt årskurs på demKontroll så att inga elever utan klasstillhörighet finns på skolan

Efter läsårsuppflytten bör man kontrollera att det inte finns några elever som ligger "löst" på skolan, dvs utan klasstillhörighet.

 • Gå till skolans startida
 • Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger) och fliken Elever
 • Här ser man om det finns elever i skolan som inte finns inlagda i någon klass
 • Markera eleverna som ska tas bort, antingen manuellt eller med hjälp av rutan Elever utan klass i rullningslisten (till vänster om kolumnen Elev)
 • Scrolla ner och klicka på knappen Ta bort ur xxxxx-skolan (längst ner under alla eleverna)
 • Man får nu en bekräftelse på vad som tas bort. Det som sker när man tar bort en elev ur skolan är att även elevens vårdnashavare tas bort ur skolan (om de ej har andra barn där) samt elevernas ev mentorskopplingar
 • Bekräfta borttaget genom att klicka på knappen Jag vill fortsätta (eller Avbryt om det var fel elever)
 • Titta gärna även under fliken Vårdnadshavare så att inga föräldrar ligger där som ej har några elever i skolan