Som skoladmin behöver du hjälpa till med en del förberedelser innan skolledarna kan arbeta med medarbetarsamtal i Unikum. Dels behöver det skapas en samtalsmall (se under "Samtalet") för medarbetarsamtal som bör läggas som skol/kommunfavorit och dels behöver du hjälpa till med följande:Koppla chef som mentor till medarbetare

Under fliken Relationer på chefens startsida kan admin koppla in medarbetarna.

  • Klicka på "Hämta elever"
  • I urvalsrutan, välj "Personal
  • Markera personal som ska kopplas till dig
  • Klicka på "koppla som mentorselev till"
  • En grön ruta som bekräftar att det blev rätt och det syns också under Relationsfliken vilka medarbetare som är kopplade.

 


När det är klart ska det dels finnas en gul mentorsgrupp på chefens startsida och i den ska det finnas ett gäng lärare/pedagoger inkopplade.