På samma sätt som för utvecklingssamtal med barn/elever kan  Unikum användas även för medarbetarsamtal mellan skolchef och förskolechef/rektor, samt mellan förskolechef/rektor och pedagoger. Målet är så klart att vara lika professionell i sitt arbete med medarbetarutveckling som man är gällande barnens utvecklingssamtal.


Förberedelser för rektor:

  • Lägga in rektor som observatör samt med befattning rektor/förskolechef (görs av skoladmin)
  • Koppla rektor som mentor till sina medarbetare
  • Leta rätt på en samtalsmall i Skolbanken att använda. (OBS! Den måste ha skolform Medarbetarsamtal) eller be Unikum eller den hos er som kan skapa samtalsmallar att lägga in en egenutformad samtalsmall åt din skola och göra till skolfavorit.


 

Jobba precis på samma sätt som för eleverna

  • Tilldela samtalsmall till alla Medarbetare i din mentorsgrupp.
  • Boka tid för nästa samtal via kalendern i Unikum (om du vill)
  • Medarbetare och Chef gör sina förberedelser i underlaget.
  • Vid utvecklingssamtalet dokumenterar man Överenskommelser, som man följer upp under året.


Om du vill

  • Koppla överenskommelser till Läroplanen. Rätt läroplan dyker upp eftersom den bygger på skolformen för skolan.

Bra att veta

  • En del kommuner gör medarbetarsamtal i Unikum såväl mellan Skolchef och rektorer, som mellan rektorer och lärare.
  • Alla som är kopplade som mentorer till medarbetaren kan se innehåll i personalens underlag för utvecklingssamtal men innehållet är dolt för alla andra, inklusive administratörer.