Undervisningsgrupper används inom grundskola och gymnasium och dessa behöver kopplas manuellt även för skolor/kommuner som har automatisk synkronisering och import från skoladministrativa systemen.


Skillnad mellan vanlig grupp och undervisningsgrupp:

Endast grupp/klass
Undervisningsgrupp
 Sorteras i bokstavsordning alla i en lång lista
Sorteras överst på lärarens startsida separerat från andra grupper/klasser
Ej kopplade till specifik kurs/ämne
Kopplad till rätt kursplan för kurs/ämne vilket underlättar bedömning
Visas i kunskapsstatistiken    
Visas inte i kunskapsstatistiken - ger bättre översikt för skola utan dessa
Gör grupper/klasser till undervisningsgrupper.

  • Gå till skolans startsida.
  • Klicka på skiftnyckeln för att komma till adminläget.
  • Klicka på knappen "Hantera undervisningsgrupper"


Klicka sen på "Föreslå undervisningsgrupper"Unikum föreslår automatiskt kurskod så att rätt kunskapskrav kommer fram när man ska göra bedömningar, koppla till läroplan m.m.I de fall Unikum inte kan "gissa" vilken kurs det gäller behöver du själv gå in och göra kopplingen manuellt, eller för den del, ändra om det blivit fel.

Klicka på "Ändra" för att få upp lista med alternativ och välj rätt kurskod.


SPARA


Du ser nu vid rubriken för de 3 flikarna hur många undervisningsgrupper som är kopplade och hur många som ej har koppling.Gå in under fliken "Utan kunskapskrav" och koppla de undervisningsgrupper som finns där och ska kopplas. SPARA


Koppla en enstaka undervisningsgrupp till ämne/kurs

I vissa fall, speciellt i grundskolan kan det hända att det inte kommer upp förslag på ämne/kurs att koppla till eller att det inte finns någon "ändra" text i översikten för undervisningsgrupper. I dessa fall kan man istället gå in på en enskild grupp och göra om den till undervisningstrupp samt koppla till rätt ämne/kurs.


  • Gå till önskad grupp/undervisningsgrupp
  • Klicka på skiftnyckeln
  • Välj Inställningar
  • Om gruppen inte är en undervisningsgrupp så bocka först i rutan för att göra den till det, spara.
  • Klicka på Koppla till kurs.
  • Leta fram rätt ämne/kurs, markera den och spara.
  • Gå tillbaka till skolans översikt och se att det blev rätt. (Din undervisninsgrupp ska nu inte längre ligga under "övriga" om den är kopplad.


Skolans startsida med undervisningsgrupper.

När du har gått igenom listan gå gärna till skolans startsida så ser du en översikt och kan även där kolla om det har blivit rätt. Undervisningsgrupper och vanliga klasser/grupper är uppdelade och det står på undervisningsgruppen vilken kursplan den är kopplad till. I den här översikten syns också om det finns undervisningsgrupper som inte är kopplade till någon kursplan, dess ligger under rubriken "Undervisningsgrupper - övriga"