Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Unikums supportportal, här kan du hitta hjälpartiklar och forum!

Bedömning gentemot kunskapskrav för olika årskurser

Jag har en fundering om det går att bedöma en elev mot olika kunskapskrav för olika årskurer i de blå tabellerna? Exempelvis om en elev som går i åk 8 och har anpassningar i vissa ämnen och då kanske ska bedömas mot kunskapskraven i åk 6 i engelska och kunskapskraven i åk 3 i matematik, men övriga ämnen är gentemot kunskapskraven i åk 8. Hur skall man i så fall markera den elevens årskurser?


Har tittat på hur vi löser det i gymnnasieskolan, men där är ju varje "ämne" en egen undervisningsgrupp med kopplingar till kunskapskrav. Hur kan man lösa något liknande för grundskolan?


Logga inför att publicera en kommentar